สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current
  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype


 
  เรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
Mon - Fri: 10:00 - 18:00 and Sat: By appointment only
 
   
 
Experience English
 

เรียน 1 เดือน ราคา 109,256 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 198,658 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 286,728 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 556,264 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 793,854 บาท
 

*English Language Centre York ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

Language Specialists International - Portsmouth
 

เรียน 1 เดือน ราคา   94,833 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 179,479 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 250,277 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 490,366 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 730,455 บาท

*ราคา (non-summer) นี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน        

                                                         

LTC English
 

เรียน 1 เดือน ราคา 98,450 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 180,950 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 236,170 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 434,830 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 617,650 บาท

*LTC Brighton (21 hrs/wk) ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

                                                     

 

 

Wimbledon School of English
 

เรียน 1 เดือน ราคา 116,779 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 221,070 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 315,904 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 565,240 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 819,228 บาท

*ราคานี้ (23 hrs 30 mins/wk) รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

                                                        

 
 
 
ILSC-Australia (Sydney/Brisbane)
 

เรียน 1 เดือน ราคา  70,841 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 129,226 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 189,018 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 351,282 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 517,661 บาท

*ราคาค่าเรียนที่ Sydney รวมทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

Langports English Language College
 

เรียนภาษา 1 เดือน 75,625 บาท 
เรียนภาษา 3 เดือน 191,335 บาท
เรียนภาษา 6 เดือน 338,452 บาท
เรียนภาษา 9 เดือน 498,793 บาท

*ราคาค่าเรียนที่ Gold Coast รวมทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, OSHC และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

Sarina Russo Schools Australia
 

เรียนภาษา 3 เดือน AUD 3,120 
เรียนภาษา 6 เดือน AUD 6,240
เรียนภาษา 9 เดือน AUD 9,360
เรียนภาษา 12 เดือน AUD 12,480

 

 
 
 
FLS INTERNATIONAL
 

เรียน 1 เดือน ราคา 121,474 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 224,061 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 327,664 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 595,841 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 876,199 บาท

*Boston Commons, MA ราคานี้ลดค่าเรียน 30% แล้วตาม promotion 2016 และรวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

The New England School of English (NESE)
 

เรียน 1 เดือน ราคา 132,528 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 252,426 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 372,324 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 732,017 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 1,091,710 บาท

*ราคารวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

   

ILSC-US (San Fran/New York)
 

เรียน 1 เดือน ราคา  98,990 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 189,603 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 273,660 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 510,099 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 760,959 บาท

*ค่าเรียนภาษา (28 lessons/wk) ที่ San Fran รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและค่ายื่นขอวีซ่าเท่านั้น

EC English Language Centres
 

เรียน 1 เดือน ราคา 70,666 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 135,622 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 183.447 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 361,183 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 538,919 บาท

*Boston, Miami, San Fran, Washigton DC ราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น (30 lessons/wk) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Registered IELTS Application Centre      
 
 
HOME   |   ABOUT GATEWAY   |   OUR SERVICES   |     EXPENCE SHARING   |   CONTACT US
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved