สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current
  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
 
     
 
ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)
     
 
  แผนที่ (Map)  
 
 
  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น  
 

รู้จักประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศที่มีภูมิประเทศอันงดงาม อากาศเย็นสบาย มีสังคมอันหลากหลาย ทันสมัย วัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ผู้คนมีความจริงใจ เป็นมิตร  การอยู่ร่วมและเข้ากันได้ โดยไม่มีการแบ่งชนกลุ่มน้อย หรือพลเมืองชั้นสองกับชาวเมารีผู้ที่อยู่ที่นี่มาก่อนที่คนผิวขาวจะค้นพบนิวซีแลนด์  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทร แปซิฟิค มีพื้นที่ประมาณ 270,534 ตารางกิโลเมตร ห่างจากออสเตรเลียมาทางตะวันออกเฉียงใต้ 1,600 กิโลเมตร ภูมิประเทศแยกออกเป็น 2 เกาะใหญ่ มีเกาะเล็กเรียงราย ประชากรของนิวซีแลนด์ประมาณ 3.8 ล้านคน เนื่องจากแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ทำให้จำนวนแกะมีประมาณ 47,390,000 ตัว เทียบอัตราส่วน แกะ 12.5 ตัวต่อประชากร 1คน

เมืองสำคัญ

เกาะเหนือ (North Island) เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง “เวลลิงตัน (Wellington)” ประชากรประมาณ 75%อาศัยอยู่ที่เกาะเหนือ ซึ่งประชากรกว่า 1 ล้านอยู่ที่เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจคือ โอ๊กแลนด์ (Auckland) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด โอ๊กแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ (City of Sails) และ แฮมมิงตัน (Hamilton) ห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 1ชั่วโมง มีแม่น้ำไวโกโตซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไหลผ่าน  ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของเกาะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์

เกาะใต้ (South Island) อากาศหนาวเย็นกว่า และมีเทือกเขาสูง รวมถึงยอดเมาท์คุกยอดเขาที่สูงที่สุด เกาะใต้อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์อันประเมินค่าไม่ได้ของนิวซีแลนด์    ไครสเชิร์ช (Christchurch) เมืองที่เป็นหัวใจของเกาะใต้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ได้ชื่อว่าเมืองอังกฤษของซีกโลกใต้ ประชากรประมาณ 3แสนคน รวมถึงเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otgo)   ควีนทาวน์ (Queenstown) เป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองแห่งการผจญภัย ที่นี่ได้ขื่อว่าเป็นบ้านเกิดของกิจกรรมผาดโผนยอดฮิต “บันจี้จัมพ์”

 
     
 
ภูมิอากาศ   อากาศที่นิวซีแลนด์บริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ และมีช่วงเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์ทุกวัน
       
 
 
 ฤดูกาล   เดือน        เกาะเหนือ  เกาะใต้
 ฤดูร้อน  ธันวาคม-กุมภาพันธ์  16c -25c  13c-22c
 ฤดูใบไม้ร่วง  มีนาคม-พฤษภาคม  13c-19c  7c-17c
 ฤดูหนาว   มิถุนายน-สิงหาคม  8c-13c  2c-20c
 ฤดูใบไม้ผลิ  กันยายน-พฤศจิกายน  11c-17c   7c-17c
 
     
 

Study in New Zealand
คุณภาพการศึกษาในนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากภาคธุรกิจและประเทศผู้นำโลก นิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และด้วยความที่เคยเป็นประเทศภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ ระบบการศึกษายึดถือตามแบบอังกฤษ รวมทั้งเป็นประเทศที่มีความมั่นคง และปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การศึกษา ผู้คนเป็นมิตร อากาศเย็นสบายตลอดปี มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน

 
     
 

หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนภาษา (Language School) มีเปิดสอนทั้งที่ศูนย์ภาษา และสถาบันเอกชนทั่วไป นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดปี และเปิดเรียนทุกสัปดาห์ หลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (English for Academic Purposes)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (English for Business)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (High School Preparation English)
 • ถาษาอังกฤษและกิจกรรมนอกสถานที่ ( English plus Activities)

มัธยมศึกษา   (High School)  โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปจะเปิดรับนักเรียนนานาชาติที่ระดับ Year 9 (มัธยม 3/อายุ13ปีขึ้นไป)  อาจมีบางโรงเรียนเปิดรับตั้งแต่ระดับ Year 7(มัธยม 1/อายุ11ปีขึ้นไป) ซึ่งปีการศึกษาหนี่งแบ่งเป็น 4เทอม เริ่มเทอม1 เดือนกุมภาพันธ์ และจบเทอม4 เดือนธันวาคม

ประกาศนียบัตร (Certificates) เป็นหลักสูตรเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่ 13สัปดาห์ ถึง 2ปี

อนุปริญญา (Diploma) หลักสูตร 2ปี

มหาวิทยาลัย (University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งได้ตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วนิวซีแลนด์

เกาะเหนือ


1

 

University of Auckland -Auckland

 

2

 

Auckland University of Technology - Auckland

 

3

 

University of Waikato – Auckland

 

4

 

Massey University - Auckland or Palmerston North

 

5

 

Victoria University – Wellington

เกาะใต้


6

 

University of Otago – Dunedin

 

7

 

University of Canterbury – Christchurch

 

8

 

Lincoln University – Christchurch

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ นอกจากเปิดสอนในระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree) ใช้เวลาเรียน 3 -4ปี ,ปริญญาโท (Master Degree)  และปริญญาเอก   ยังเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต่างๆ ในบางสาขา รวมทั้งหลักสูตรเกียรตินิยม และหลักสูตร 2ปริญญาบัตร
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 8แห่ง ได้จัดหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation) เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่ 28สัปดาห์ ถึง 1ปี

 
 

Visa
TBA  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

 • ชาวนิวซีแลนด์ เป็นคนรักธรรมชาติ ใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ประเทศแรกในโลก ชาวนิวซีแลนด์มีไมตรี มีความเป็นกันเองเสมอ เปิดรับความคิดผู้อื่น มีอารมณ์ขัน ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ชาวนิวซีแลนด์ ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ชาวกีวี"
 • การเดินทางไปนิวซีแลนด์มีความสะดวก มีทั้งสายการบินที่บินตรง และจอดแวะระหว่างทาง เที่ยวบินออกจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม.
 • สนามบินนานาชาติมี 3แห่ง  เกาะเหนือ 2แห่ง ที่ Auckland และ Wellington ส่วนเกาะใต้ที่ Christchurch
 • เวลาของนิวซีแลนด์ เร็วกว่าเวลาประเทศไทยประมาณ 5ชม. ยกเว้นเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่เรียกว่า Day light saving จะเร็วขึ้นเป็น 6ชม.
 • ค่าครองชีพที่นิวซีแลนด์จะใกล้เคียงกับที่ออสเตรเลีย แต่จะน้อยกว่าที่อังกฤษ
 • กฎหมายนิวซีแลนด์กำหนดให้นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรตั้งแต่ 3เดือนขึ้นไปเปิดบัญชีธนาคาร
 • การโทรศัพท์ มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์สาธารณะ จะต้องหมุน 00 + 66 + รหัสเมือง + หมาย เลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก เช่น ต้องโทรศัพท์ ไปที่ ประเทศไทย เบอร์029876543ต้องหมุน006629876543
 
     
 
 
     
HOME   |   ABOUT GATEWAY   |   OUR SERVICES   |     EXPENCE SHARING   |   CONTACT US
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved