สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
Langports English Language College

เรียนภาษา 1 เดือน 75,625 บาท 
เรียนภาษา 3 เดือน 191,335 บาท
เรียนภาษา 6 เดือน 338,452 บาท
เรียนภาษา 9 เดือน 498,793 บาท

*ราคาค่าเรียนที่ Gold Coast รวมทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, OSHC และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 

 

 **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 099-8899588 หรือ info@gatewayinterstudy.com

Langports English Language College                 Cost in AU$
Sydney             4 wks 8 wks 12 wks 24 wks 36 wks 40 wks 48 wks
Tuition fee 25 hrs/week**          1,000 2,000 3,000 5,040 7,560 8,400 10,080
Enrolment fee             240 240 240 240 240 240 240
Material fee       (AU$15/week)   60 120 180 360 540 600 720
Accommodation placement fee         240 240 240 240 240 240 240
Homestay (Standard)     (AU$285 per week) 1,140 2,280 3,420 6,840 10,260 11,400 13,680
Airport pick up              140 140 140 140 140 140 140
Overseas Student Health Cover         TBA
(Student visa only)                        
            Total  2,820 5,020 7,220 12,860 18,980 21,020 25,100
                           
  ** Rate THB  27.55 = AU$1 on 21/3/16   THB  :   77,691.00   138,301.00   198,911.00   354,293.00   522,899.00   579,101.00   691,505.00
                           
Gold Coast             4 wks 8 wks 12 wks 24 wks 36 wks 40 wks 48 wks
Tuition fee 25 hrs/week**          1,000 2,000 3,000 5,040 7,560 8,400 10,080
Registration fee           240 240 240 240 240 240 240
Material fee       (AU$15 per week) 60 120 180 360 540 600 720
Accommodation placement fee         240 240 240 240 240 240 240
Homestay (Standard)     (AU$260 per week) 1,040 2,080 3,120 6,240 9,360 10,400 12,480
Airport pick up              165 165 165 165 165 165 165
Overseas Student Health Cover         TBA
(Student visa only)                        
            Total  2,745 4,845 6,945 12,285 18,105 20,045 23,925
                           
  ** Rate THB  27.55 = AU$1 on 21/3/16   THB  :   75,624.75   133,479.75   191,334.75   338,451.75   498,792.75   552,239.75   659,133.75
                           
Brisbane             4 wks 8 wks 12 wks 24 wks 36 wks 40 wks 48 wks
Tuition fee 25 hrs/week**          1,240 2,480 3,240 6,240 9,360 10,400 12,480
Registration fee           240 240 240 240 240 240 240
Material fee       (AU$15 per week) 60 120 180 360 540 600 720
Accommodation placement fee         240 240 240 240 240 240 240
Homestay (Standard)     (AU$260 per week) 1,040 2,080 3,120 6,240 9,360 10,400 12,480
Airport pick up              110 110 110 110 110 110 110
Overseas Student Health Cover         TBA
(Student visa only)                        
            Total  2,930 5,270 7,130 13,430 19,850 21,990 26,270
                           
  ** Rate THB  27.55 = AU$1 on 21/3/16   THB  :   80,721.50   145,188.50   196,431.50   369,996.50   546,867.50   605,824.50   723,738.50
                           
**Promotion for Sydney & Gold Coast: 14 Mar - 30 Jun 2016            
                           
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                          
*Visa    AU$550   (Student Visa)                
    AU$135   (Visitor Visa: เรียนไม่เกิน 3 เดือน)            
*ค่า VFS   600 บาท (เงินสด)                
*ค่าตรวจสุขภาพ     (ในกรณีลงเรียนเกิน 5 สัปดาห์ขึ้นไป)            
*Air ticket   30,000 บาท (ราคาตั๋วไป-กลับโดยประมาณ)            
 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved