สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
ILSC-US (San Fran/New York)

เรียน 1 เดือน ราคา  97,377 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 186,611 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 266,920 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 501,901 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 748,779 บาท

*ค่าเรียนภาษาปี 2017 (28 lessons/wk) ที่ San Fran รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและค่ายื่นขอวีซ่าเท่านั้น

 

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099 8899588 / Line ID: tai_gateway / info@gatewayinterstudy.com

ILSC United States                  
San Francisco 4 wks 8 wks 12 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee (28 lessons/wk)         1,232 2,464 3,444 6,216 9,324
Registration Fee         waived 
Material fee         waived
Accom registration fee         100 100 100 100 100
Homestay (Single & 2 meals)   (US$322/wk)   1,288 2,576 3,864 7,728 11,592
*High season from Jun 25 - Aug 19 = US$4/night              
Airport Transfer   (One-way $130)   130 130 130 130 130
Courier Fee         Free !! For non-urgent case
        Total  2,750 5,270 7,538 14,174 21,146
                   
  ** Rate THB 35.41 = $1 (1/2/17) THB  97,377.50 186,610.70 266,920.58 501,901.34 748,779.86
                   
New York 4 wks 8 wks 12 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee (28 lessons/wk)         1,260 2,520 3,528 6,720 10,080
Registration Fee         waived 
Material fee         waived
Accom registration fee         100 100 100 100 100
Homestay (Single & 2 meals outside MHT) (US$392/wk)   1,568 3,136 4,704 9,408 14,112
*High season from Jun 25 - Aug 19 = US$4/night              
Airport Transfer   (One-way $180)   180 180 180 180 180
Courier Fee         Free !! For non-urgent case
        Total  3,108 5,936 8,512 16,408 24,472
                   
  ** Rate THB 35.41 = $1 (1/2/17) THB   110,054.28 210,193.76 301,409.92 581,007.28 866,553.52
                   
**Registration fee and Material fee WAIVED for any duration            
**Promotion: Book by Apr 2017 and start course by Dec 2017            
                   
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                  
*Visa   5,000 บาท (โดยประมาณจ่ายที่แบงก์กรุงศรี)      
*Air ticket   4X,XXX บาท (ราคาตั๋วไป-กลับโดยประมาณ)      

 

 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved