สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
ILSC-Australia (Sydney/Brisbane)

เรียน 1 เดือน ราคา  78,009 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 143,135 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 210,454 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 388,290 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 573,800 บาท

*ราคาค่าเรียนที่ Sydney ปี 2017 รวมทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

   

 

**สนใจติดต่อ Gateway Inter Study : 099-8899588 / Line ID: tai_gateway / info@gatewayinterstudy.com

ILSC Australia

Sydney 4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee (25 lessons or 21 hrs/wk)                    1,200              2,400              3,600              4,640              6,480              9,720
Material fee                       80                 80                 160                 160                 240                 240
Accom placement fee                       240               240                 240                 240                 240                 240
Homestay for 18+ (Single & 2 meals)   (AU$294/wk)              1,176              2,352              3,528              4,704              7,056            10,584
Airport Transfer                       150                 150                 150                 150                 150                 150
        Total  2,846 5,222 7,678 9,894 14,166 20,934
                     
  ** Rate THB 27.41 =$1 (20/1/17) THB     78,008.86    143,135.02    210,453.98    271,194.54    388,290.06    573,800.94
                     
Brisbane 4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee (25 lessons or 21 hrs/wk)                    1,120              2,240              3,360              4,320              6,000              9,000
Material fee                        80                 80                 160                 160                 240                 240
Accom placement fee                       240                240                  240                 240                 240                 240
Homestay for 18+ (Single & 2 meals)   (AU$259/wk)              1,036              2,072              3,108              4,144              6,216              9,324
Airport Transfer                       160                 160                 160                 160                 160                 160
        Total  2,636 4,792 7,028 9,024 12,856 18,964
                     
  ** Rate THB 27.41 =$1 (20/1/17) THB     72,252.76    131,348.72    192,637.48    247,347.84    352,382.96    519,803.24
                     
Melbourne 4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee (25 lessons or 21 hrs/wk)                    1,120              2,240              3,360              4,320              6,000              9,000
Material fee                        80                 80                 160                 160                 240                 240
Accom placement fee                       240                 240                  240                 240                 240                 240
Homestay for 18+ (Single & 2 meals)   (AU$287/wk)              1,148              2,296              3,444              4,592              6,888            10,332
Airport Transfer (Tullamarine only)                       150                 150                 150                 150                 150                 150
        Total  2,738 5,006 7,354 9,462 13,518 19,962
                     
  ** Rate THB 27.41 =$1 (20/1/17) THB     75,048.58    137,214.46    201,573.14    259,353.42    370,528.38    547,158.42
                     
**Special !! Registration fee waived for any duration and material fee waived for full-time evening 16+ weeks        
**Promotion: Book by Mar 2017 and start course by Dec 2017              
                     
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    
*ค่าตรวจสุขภาพ (BNH or Bangkok hospital)   3,xxx บาท (Approx.)            
*Visa    3,800 + 895 บาท (Visitor Visa)            
    AUD550 + 895 บาท (Student Visa)            
*Air ticket (round trip)   4x,xxx บาท (Approx.)            

 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved