สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 

St Giles International

เรียน 1 เดือน ราคา  92,902 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 170,454 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 245,673 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 401,317 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 590,890 บาท

*St Giles Brighton for 2017 (28 lessons or 23 hrs/wk) ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

                                                    

 

 

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 099-8899588 หรือ info@gatewayinterstudy.com

St Giles International - UK

London Central           4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee for 28 lessons/wk (09:00-15:30)     1,324 2,488 3,600 4,512 5,664 8,352
                      *Inter Semester Course
Registration fee           70 70 70 70 70 70
Course books             TBA
Homestay (Single, HB) (£189/wk, 24+wks = £170/wk )   756 1,512 2,268 3,024 4,080 6,120
*During 25 Jun - 27 Aug: £198/wk                    
Airport Transfer (Heathrow, single)          78 78 78 78 78 78
            Total  2,228 4,148 6,016 7,684 9,892 14,620
                         
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      99,992.64   186,162.24   269,998.08   344,857.92   443,952.96       656,145.60
                         
London Highgate           4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee for 28 lessons/wk (09:00-15:40)     1,220 2,296 3,324 4,144 5,256 7,740
                      *Inter Semester Course
Registration fee           70 70 70 70 70 70
Course books             TBA
Homestay (Single, HB) (£185/wk, 24+wks = £166/wk )   740 1,480 2,220 2,960 3,984 5,976
*During 25 Jun - 27 Aug: £194/wk                    
Airport Transfer (Heathrow, single)          78 78 78 78 78 78
            Total  2,108 3,924 5,692 7,252 9,388 13,864
                         
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      94,607.04   176,109.12   255,456.96   325,469.76   421,333.44       622,216.32
                         
Brighton             4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee for 28 lessons/wk (09:00-15:40)     1,280 2,424 3,516 4,336 5,568 8,208
                      *Inter Semester Course
Registration fee           70 70 70 70 70 70
Course books             TBA
Homestay (Single, HB) (£146/wk, 24+wks = £132/wk )   584 1,168 1,752 2,336 3,168 4,752
*During 25 Jun - 27 Aug: £156/wk                    
Airport Transfer (Heathrow, single)          136 136 136 136 136 136
            Total  2,070 3,798 5,474 6,878 8,942 13,166
                         
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      92,901.60   170,454.24   245,673.12   308,684.64   401,316.96       590,890.08
                         
Eastbourne             4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks
Tuition fee for 28 lessons/wk (09:00-15:30)     1,184 2,240 3,252 4,032 5,184 7,668
                      *Inter Semester Course
Registration fee           70 70 70 70 70 70
Course books             TBA
Homestay (Single, HB) (£134/wk, 24+wks = £119/wk )   536 1,072 1,608 2,144 2,856 4,284
*During 25 Jun - 27 Aug: £139/wk                    
Airport Transfer (Heathrow, single)          119 119 119 119 119 119
            Total  1,909 3,501 5,049 6,365 8,229 12,141
                         
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      85,675.92   157,124.88   226,599.12   285,661.20   369,317.52       544,888.08
                         
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                        
*Visa    USD 113   (Student Visitor Visa)              
    USD 216   (Extended Student Visitor Visa)          
*ค่าตรวจสุขภาพ 3,300 บาท (ในกรณีลงเรียนเกิน 6 เดือน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)        
*Air ticket   4X,XXX บาท (ราคาตั๋วไป-กลับโดยประมาณ)            

 

                 
 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved