สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 

Language Specialists International - Portsmouth

เรียน 1 เดือน ราคา   84,150 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 158,651 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 221,259 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 432,868 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 644,477 บาท

*ราคาปี 2017 (non-summer) นี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน        

                                                         

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 099-8899588 หรือ info@gatewayinterstudy.com

 

LSI Portsmouth                        
Portsmouth           4 wks               Non-Summer 4 wks        Summer 8 wks                  Non-Summer 8 wks            Summer 12 wks                Non-Summer 12 wks          Summer 24 wks                Non-Summer 36 wks                Non-Summer 40 wks                Non-Summer
Tuition fee 22.5 hrs/week   (£265/wk) (£290/wk) 1,060 1,160 2,120 2,320 2,915 3,190 5,830 8,745 9,805
*Summer: 12 June - 1 September 2017                      
Registration fee         80 80 80 80 80 80 80 80 80
Book fee           - - - - - - - - -
Homestay placement fee       - - - - - - - - -
Homestay (Standard)     (£150/wk) (£160/wk) 600 640 1,200 1,280 1,800 1,920 3,600 5,400 6,000
Airport pick up            135 135 135 135 135 135 135 135 135
*Heathrow airport one way                        
          Total  in £ 1,875 2,015 3,535 3,815 4,930 5,325 9,645 14,360 16,020
                             
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17 THB  :   84,150.00   90,433.20   158,650.80   171,217.20   221,258.40   238,986.00   432,867.60   644,476.80   718,977.60
                             
*Get 1 wk FREE for every 11 wks booked                     
                             
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                            
*Visa    USD 113   (Student Visitor Visa)                  
    USD 216   (Extended Student Visitor Visa)                
*ค่าตรวจสุขภาพ 3,300 บาท (ในกรณีลงเรียนเกิน 6 เดือน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)              
*Air ticket   4X,XXX บาท (ราคาตั๋วไป-กลับโดยประมาณ)                

                     
 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved