สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
Experience English

เรียน 1 เดือน ราคา 93,799 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 175,480 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 249,982 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 462,712 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 672,751 บาท
 

*Experience English Oxford ราคาปี 2017 นี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

 

 สนใจติดต่อ Gateway Inter Study : 099 8899588

Experience English                     Cost in £
London Central           4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,220 2,400 3,360 4,240 6,120 8,820 9,800
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£180/week)   720 1,440 2,160 2,880 4,320 6,480 7,200
Airport pickup (Heathrow, one way)        95 95 95 95 95 95 95
            Total in £  2,130 4,030 5,710 7,310 10,630 15,490 17,190
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      95,594.40   180,866.40   256,264.80   328,072.80   477,074.40       695,191.20       771,487.20
                           
London Hampstead          4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,160 2,200 3,120 4,000 5,760 8,280 9,200
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£180/week)   720 1,440 2,160 2,880 4,320 6,480 7,200
Airport pickup (Heathrow, one way)        95 95 95 95 95 95 95
            Total in £  2,070 3,830 5,470 7,070 10,270 14,950 16,590
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      92,901.60   171,890.40   245,493.60   317,301.60   460,917.60       670,956.00       744,559.20
                           
Oxford             4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,140 2,240 3,180 4,000 5,760 8,280 9,200
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£180/week)   720 1,440 2,160 2,880 4,320 6,480 7,200
Airport pickup (Heathrow, one way)        135 135 135 135 135 135 135
            Total in £  2,090 3,910 5,570 7,110 10,310 14,990 16,630
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      93,799.20   175,480.80   249,981.60   319,096.80   462,712.80       672,751.20       746,354.40
                           
Brighton             4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,100 2,160 3,060 3,840 5,520 7,920 8,800
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£150/week)   600 1,200 1,800 2,400 3,600 5,400 6,000
Airport pickup (Heathrow, one way)        145 145 145 145 145 145 145
            Total in £  1,940 3,600 5,100 6,480 9,360 13,560 15,040
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      87,067.20   161,568.00   228,888.00   290,822.40   420,076.80       608,572.80       674,995.20
                           
Manchester             4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,080 2,080 3,000 3,840 5,520 7,920 8,800
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£147/week)   588 1,176 1,764 2,352 3,528 5,292 5,880
Airport pickup (Manchester, one way)        40 40 40 40 40 40 40
            Total in £  1,803 3,391 4,899 6,327 9,183 13,347 14,815
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      80,918.64   152,188.08   219,867.12   283,955.76   412,133.04       599,013.36       664,897.20
                           
York             4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,060 2,040 2,940 3,760 5,520 7,920 8,800
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£140/week)   560 1,120 1,680 2,240 3,360 5,040 5,600
Airport pickup (Manchester, one way)        140 140 140 140 140 140 140
            Total in £  1,855 3,395 4,855 6,235 9,115 13,195 14,635
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      83,252.40   152,367.60   217,892.40   279,826.80   409,081.20       592,191.60       656,818.80
                           
Edinburgh              4 wks 8 wks 12 wks 16 wks 24 wks 36 wks 40 wks
Tuition fee 25 hrs/week (GE15 + Elective10)     1,120 2,160 3,120 4,000 5,880 8,460 9,400
Registration Fee           50 50 50 50 50 50 50
Accom finding fee (18+)         45 45 45 45 45 45 45
Material fee             TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
Homestay (Single, HB)     (£175/week)   700 1,400 2,100 2,800 4,200 6,300 7,000
Airport pickup (Edinburgh, one way)        63 63 63 63 63 63 63
            Total in £  1,978 3,718 5,378 6,958 10,238 14,918 16,558
                           
  ** Rate THB  44.88 = £1 on 19/1/17   THB  :      88,772.64   166,863.84   241,364.64   312,275.04   459,481.44       669,519.84       743,123.04
                           
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                          
*Visa    USD 113   (Student Visitor Visa)                
    USD 216   (Extended Student Visitor Visa)              
*ค่าตรวจสุขภาพ 3,300 บาท (ในกรณีลงเรียนเกิน 6 เดือน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)          
*Air ticket   4X,XXX บาท (ราคาตั๋วไป-กลับโดยประมาณ)              
 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved