สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype

  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
Sprachcaffe Languages Plus

เรียน 1 เดือน ราคา 156,466 บาท 
เรียน 2 เดือน ราคา 207,203 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 290,404 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 549,408 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 852,762 บาท

*SC New York ราคานี้เป็นราคา promotion 2017 และรวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 099-8899588 หรือ info@gatewayinterstudy.com   

Sprachcaffe (SC GEOS)                       Cost in US$
New York             6 wks (5+1) 8 wks (7+1) 12 wks (10+2) 16 wks (14+2) 20 wks (17+3) 24 wks (20+4) 36 wks (30+6) 44 wks (37+7)
Tuition fee for 22.5 hrs/wk         1,825 2,555 3,500 4,900 5,610 6,600 10,950 14,600
Registration fee           110 110 110 110 110 110 110 110
Accommodation placement fee         200 200 200 200 200 200 200 200
Homestay (Season A, single, HB)         2,100 2,800 4,200 5,600 7,000 8,400 12,600 15,400
*A: until Jun 17 from Aug 27 / B: Jun 18 - Aug 26                    
Shipping fee for the original I-20         75 75 75 75 75 75 75 75
Airport transfer (one way, JFK)         100 100 100 100 100 100 100 100
            Total  4,410 5,840 8,185 10,985 13,095 15,485 24,035 30,485
                             
  ** Rate THB  35.48 = $1 (24/1/17)     THB  :   156,466.80   207,203.20      290,403.80      389,747.80      464,610.60      549,407.80      852,761.80   1,081,607.80
                             
Boston             6 wks (5+1) 8 wks (7+1) 12 wks (10+2) 16 wks (14+2) 20 wks (17+3) 24 wks (20+4) 36 wks (30+6) 44 wks (37+7)
Tuition fee for 22.5 hrs/wk         1,825 2,555 3,500 4,900 5,610 6,600 10,950 14,600
Registration fee           110 110 110 110 110 110 110 110
Accommodation placement fee         200 200 200 200 200 200 200 200
Homestay (Season A, single, HB)         1,620 2,160 3,240 4,320 5,400 6,480 9,720 11,880
*A: until Jun 17 from Aug 27 / B: Jun 18 - Aug 26                    
Shipping fee for the original I-20         75 75 75 75 75 75 75 75
Airport transfer (one way, Boston Logan Int.)     75 75 75 75 75 75 75 75
            Total  3,905 5,175 7,200 9,680 11,470 13,540 21,130 26,940
                             
  ** Rate THB  35.48 = $1 (24/1/17)     THB  :   138,549.40   183,609.00      255,456.00      343,446.40      406,955.60      480,399.20      749,692.40      955,831.20
                             
Los Angeles (Torrance)         6 wks (5+1) 8 wks (7+1) 12 wks (10+2) 16 wks (14+2) 20 wks (17+3) 24 wks (20+4) 36 wks (30+6) 44 wks (37+7)
Tuition fee for 22.5 hrs/wk         1,825 2,555 3,500 4,900 5,610 6,600 10,950 14,600
Registration fee           110 110 110 110 110 110 110 110
Accommodation placement fee         200 200 200 200 200 200 200 200
Homestay (Season A, single, HB)         1,620 2,160 3,240 4,320 5,400 6,480 9,720 11,880
*A: until Jun 17 from Aug 27 / B: Jun 18 - Aug 26                    
Shipping fee for the original I-20         75 75 75 75 75 75 75 75
Airport transfer (one way, LAX)         120 120 120 120 120 120 120 120
            Total  3,950 5,220 7,245 9,725 11,515 13,585 21,175 26,985
                             
  ** Rate THB  35.48 = $1 (24/1/17)     THB  :   140,146.00   185,205.60      257,052.60      345,043.00      408,552.20      481,995.80      751,289.00      957,427.80
                             
Los Angeles (Costa Mesa)         6 wks (5+1) 8 wks (7+1) 12 wks (10+2) 16 wks (14+2) 20 wks (17+3) 24 wks (20+4) 36 wks (30+6) 44 wks (37+7)
Tuition fee for 22.5 hrs/wk         1,825 2,555 3,500 4,900 5,610 6,600 10,950 14,600
Registration fee           110 110 110 110 110 110 110 110
Accommodation placement fee         200 200 200 200 200 200 200 200
Homestay (Season A, single, HB)         1,620 2,160 3,240 4,320 5,400 6,480 9,720 11,880
*A: until Jun 17 from Aug 27 / B: Jun 18 - Aug 26                    
Shipping fee for the original I-20         75 75 75 75 75 75 75 75
Airport transfer (one way, LAX)         170 170 170 170 170 170 170 170
            Total  4,000 5,270 7,295 9,775 11,565 13,635 21,225 27,035
                             
  ** Rate THB  35.48 = $1 (24/1/17)     THB  :   141,920.00   186,979.60      258,826.60      346,817.00      410,326.20      483,769.80      753,063.00      959,201.80
                             
*5+1 Promotion for 2017                        
**upgrade course                          
                             
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                            
*Visa   5,XXX บาท (Pay@Krungsri Bank)                  
*Air ticket   4X,XXX บาท (ราคาตั๋วไป-กลับโดยประมาณ)                

 

 

 

 
 
Home   |   About us   |   Our Services   |   Inter Study   |   Userful links   |   What's Hot   |   Experience Sharing   |   Contact us
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved