สนใจเรียนIELTS-TOEFL-GMATคลิ๊กที่นี่

  City Current
  City Current
  London
  Canberra
  Los Angeles
  New York
facebook skype 
 
  Experience English

เรียน 1 เดือน ราคา 93,799 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 175,480 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 249,982 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 462,712 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 672,751 บาท
 

*Experience English Oxford ราคาปี 2017 นี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

 
  Language Specialists International - Portsmouth

เรียน 1 เดือน ราคา   84,150 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 158,651 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 221,259 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 432,868 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 644,477 บาท

*ราคาปี 2017 (non-summer) นี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน        

                                                         

 
  St Giles International

เรียน 1 เดือน ราคา  92,902 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 170,454 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 245,673 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 401,317 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 590,890 บาท

*St Giles Brighton for 2017 (28 lessons or 23 hrs/wk) ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

                                                    

 

 

 
  Wimbledon School of English

เรียน 1 เดือน ราคา 100,306 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 189,887 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 267,036 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 485,511 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 703,673 บาท

*ราคาปี 2017 นี้ (23 hrs 30 mins/wk) รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

                                                        

 
  Regent (London/Bournemouth/Brighton/Cambridge/Edinburgh/Oxford)

เรียน 1 เดือน ราคา 107,039 บาท
เรียน 2 เดือน ราคา 197,876 บาท
เรียน 3 เดือน ราคา 280,276 บาท
เรียน 6 เดือน ราคา 553,326 บาท
เรียน 9 เดือน ราคา 826,376 บาท

*Regent Cambridge for 2017 (25 hrs/wk) ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าขอวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

                                   

 
  A+ English

เรียนภาษา 1 เดือน  932 ปอนด์
เรียนภาษา 3 เดือน  2,796 ปอนด์
เรียนภาษา 6 เดือน  5,592 ปอนด์
เรียนภาษา 9 เดือน  8,388 ปอนด์

 
  Spinnaker College

เรียนภาษา 1 เดือน  900 ปอนด์
เรียนภาษา 3 เดือน  2,700 ปอนด์
เรียนภาษา 6 เดือน  4,584 ปอนด์
เรียนภาษา 9 เดือน  6,876 ปอนด์

 
  Lila

เรียนภาษา 3 เดือน  2,040 ปอนด์
เรียนภาษา 6 เดือน  3,960 ปอนด์
เรียนภาษา 9 เดือน  5,940 ปอนด์
เรียนภาษา 12 เดือน 7,920 ปอนด์

 
  Studio Cambridge

เรียนภาษา 3 เดือน 2,664 ปอนด์
เรียนภาษา 6 เดือน 4,560 ปอนด์
เรียนภาษา 9 เดือน 5,760 ปอนด์
เรียนภาษา 12 เดือน 7,680 ปอนด์

 
หน้า :: 1
 
 
     
HOME   |   ABOUT GATEWAY   |   OUR SERVICES   |     EXPENCE SHARING   |   CONTACT US
Gateway Inter Study : 408/51 (12th Fl.) Phahonyothin Place Phahonyothin road, Sam-Sen-Nai, Phayathai,Bangkok 10400
Copyright 2009 @ Gateway Inter Study. All Rights Reserved